Referencje

Naszymi Klientami są

- Rzemieślnicy i kupcy, ludzie wolnych zawodów prowadzący działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, spółki cywilne i komandytowe
- Osoby prawne: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne oraz fundacje

Nasz najstarszy Klient ukończył 70 wiosen, najmłodsi mają ok. 20-stki.
Najdłużej obsługiwana firma (do dziś...) rozpoczęła z nami współpracę w 1995 r.
Obcokrajowcy, którzy korzystali z naszych usług to Spółka Hiszpańska, Izraelska, Belg, Szwed i Amerykanie.

Najmniejsze działalności, które obsługujemy - to ryczałtowe rozliczenie działalności gospodarczej osób, które w ten sposób znalazły rynek zbytu dla swojej pracy. Największa – to spółka akcyjna.

Kwalifikacje Zespołu

Prócz Licencji Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (4 osoby) możemy się pochwalić dyplomami:
-magistrów ekonomi (kontroling, rachunkowość- 2 osoby: po SGPIS i SGGW)
-studiów podyplomowych z Rachunkowości (1 osoba po SGH).

To formalne podstawy wiedzy, którą uzupełniamy i doskonalimy w oparciu o najnowszą literaturę fachową i ofertę Stowarzyszenia Księgowych.

Referencje od naszych klientów